המגמה הגוברת וההזדמנויות למשקיעים:הכל על השקעות אלטרנטיביות בשוק ההון

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של התעניינות והשקעה במוצרים פיננסיים אלטרנטיביים מצד משקיעים מתוחכמים ומוסדיים כאחד. מהם בדיוק מוצרים אלטרנטיביים אלה ומהן ההזדמנויות והסיכונים שהם טומנים בחובם עבור המשקיע הפרטי?

המונח "השקעות אלטרנטיביות" מתייחס להשקעות שאינן "קלאסיות" או מסורתיות כמו מניות, אגרות חוב, פיקדונות וכסף. הוא כולל שורה ארוכה של נכסים וכלים פיננסיים שנועדו להשיא תשואה שאינה תלויה ישירות בנעשה בשוק ההון המסורתי. 

אחת הדוגמאות הבולטות להשקעה אלטרנטיבית שצברה תאוצה רבה בשנים האחרונות היא קרנות גידור. קרנות גידור פועלות באמצעות אסטרטגיות מגוונות ולעיתים מורכבות על מנת להשיג תשואה חיובית בכל תנאי שוק – עליות וירידות כאחד. הן משקיעות במכשירים פיננסיים מגוונים בארץ ובעולם תוך שימוש במינוף וחשיפה לסיכוני שוק. למרות העלויות הגבוהות, קרנות גידור מציעות פוטנציאל תשואה גבוה עם פיזור סיכונים רחב.

בין היתר ניתן למנות קרנות גידור, השקעות במקרקעין ונדל"ן, תשתיות, מימון המונים, מטבע דיגיטלי, סחורות, מטבע חוץ, אמנות ועוד. המכנה המשותף הוא הרצון לפזר ולגוון מקורות הכנסה מעבר למניות ואג"ח.

עבור משקיעים מוסדיים כמו קרנות פנסיה, קרנות אלטרנטיביות הפכו לכלי הכרחי כמעט על מנת לפזר סיכונים ולשפר תשואות. גם משקיעים פרטיים יכולים להפיק תועלת מהכלים הללו, אך עליהם להביא בחשבון מספר גורמים חשובים:

ראשית, השקעות אלטרנטיביות בשוק ההון דורשות הבנה מעמיקה של המוצר והשווקים. שנית, חלק מהמוצרים כמו קריפטו וסחורות סובלים מנזילות נמוכה. שלישית, עלויות הניהול והעסקה גבוהות בדרך כלל מאלו שבשוק ההון המסורתי. 

לפיכך, מומלץ למשקיעים פרטיים להיעזר בייעוץ השקעות מקצועי ולשלב השקעות אלטרנטיביות כחלק מאסטרטגיית פיזור רחבה וארוכת טווח. גם פיזור בין מספר מוצרים שונים עשוי לסייע בהקטנת הסיכון. בתנאים המתאימים, השקעות אלטרנטיביות יכולות לשמש מקור מצוין לתשואה עודפת מעבר לזו המושגת בשוק ההון המסורתי.

סיכום

לסיכום, השקעות אלטרנטיביות הופכות לחלק בלתי נפרד מעולם ההשקעות המודרני. משקיעים רבים מזהים בהן הזדמנות לגיוון מקורות התשואה ולהפחתת סיכונים בתיק ההשקעות. עם זאת, מדובר במוצרים מורכבים ולעיתים ספקולטיביים שדורשים הבנה מעמיקה וניהול סיכונים זהיר. מומלץ למשקיעים פרטיים להיעזר באנשי מקצוע, לפזר השקעות ולהקצות לאלטרנטיבות חלק קטן יחסית מתיק ההשקעות. במסגרת אסטרטגיה נבונה, השקעות אלטרנטיביות יכולות לתרום ערך ממשי לתיק ולשפר את התשואה לטווח ארוך.