דמי ניהול

קרנות גידור וקרנות הון פרטיות גובות דמי ניהול שנתיים. דמי הניהול השנתיים נקבעים כאחוז מהיקף ההון המנוהל. דמי ניהול משמשים את מנהלי הקרן עבור הניהול השוטף של הקרן כולל משכורות, יועצים חיצוניים (עו”ד, רו”ח ויועצים אחרים), הוצאות הנהלה וכלליות וכדומה.

יש להבחין בין עמלות ניהול המשמשות לניהול שוטף של הקרן לבין השתתפות ברווחים אשר צטרתם לתת  תמריץ למנהלי הקרנות להשיג תשואה עודפת.

content test img

קרנות גידור וקרנות הון פרטיות גובות דמי ניהול שנתיים. דמי הניהול השנתיים נקבעים כאחוז מהיקף ההון המנוהל. דמי ניהול משמשים את מנהלי הקרן עבור הניהול השוטף של הקרן כולל משכורות, יועצים חיצוניים (עו”ד, רו”ח ויועצים אחרים), הוצאות הנהלה וכלליות וכדומה.

יש להבחין בין עמלות ניהול המשמשות לניהול שוטף של הקרן לבין השתתפות ברווחים אשר צטרתם לתת  תמריץ למנהלי הקרנות להשיג תשואה עודפת.

בתחום עמלות הניהול יש להבחין בין קרנות גידור לקרנות הון פרטיות.

קרנות גידור בד”כ קובעות סכום אחיד לניהול הקרן לדוגמא 2%. קרנות גידור, בניגוד לקרן הון פרטיות, מקבלות את כל סכום ההשקעה מיד עם החתימה על החוזה ומנהלות את הכסף לכל אורך התקופה בה נמצא הכסף בקרן, עד אשר המשקיע מושך את הכסף מהקרן. לפיכך דמי הניהול בקרנות גידור יהיו אחידים לכל אורך תקופת ההשקעה. ניתן להשוות את דמי הניהול בקרנות גידור לדמי הניהול הנהוגים בקרנות נאמנות.

בקרנות הון פרטיות לעומת זאת ישנה שונות בקביעת מנגנון דמי הניהול. לעיתים נקבע מנגנון פשוט כמו בקרנות גידור  – אחוז אחיד לכל אורך תקופת ההשקעה אולם לעיתים נקבעים עמלות ניהול משתנות לפי מחזור החיים של הקרן. בקרן הון פרטית קיימים שלוש תקופת עיקריות:

–          תקופת המחויבות (commitment period) –  בחתימת הסכם ההשקעה, המשקיע מחויב להעביר את הכסף למשקיע על פי קריאה. בד”כ המשקיע יתבקש להעביר “דמי רצינות” של 10% מיד עם החתימה על ההסכם ואת יתרת ההשקעה הוא יתבקש להעביר בהתאם ליכולת של מנהל הקרן לממש את ההשקעה. תקופת המחויבות עשויה להימשך חודשים ואף מספר שנים. קרנות נוהגות כך על מנת להגדיל את התשואה הכוללות של הקרן.

–          תקופת ההשקעה (Investment period) – בתקופה זו מנהלי הקרן עסוקים במימוש ההשקעה – קרי המנהלים מחפשים, בוחנים ומבצעים השקעות.

–          ניהול ומימושים (Harvesting realization period) – לאחר שההשקעות בוצעו בפועל ישנה תקופה בה מנהלי הקרן עוקבים אחר ההשקעות וממשמשים את השקעות בהתאם להזדמנויות בשוק ובהתאם ללוחות הזמנים של פדיון הקרן.

מנהל הקרן עשוי לדרוש דמי ניהול אחידים עבור כל סוגי התקופות אולם לעיתים נקבעים דמי ניהול משתנים לפי המאפיינים של כל תקופה במחזור החיים:

–          תקופת המחויבות  – דמי הניהול עשויים להילקח מכל סכום ההתחיבויות או רק מתוך הסכום שהועבר בפועל (Capital called). לדוגמא נניח שהיקף ההשקעה המחויבת היא 100,000$ ועד עתה מנהל הקרן ביקש רק 40,000$. מנהל הקרן עשוי לדרוש דמי ניהול מכל הסכום המחויב – קרי 100,000$ – או רק מתוך הסכום שהתבקש והועבר בפועל – 40,000$.

–          תקופת ההשקעה  – זו התקופה בה מנהלי הקרן מבצעים את עיקר העבודה – בתקופה זו בד”כ דמי הניהול יהיו מקסימליים. ישנם מנהלי קרנות אשר יבקשו דמי סגירת עסקה (Acquisition fee) לדוגמא קרן הון פרטית שעוסקת בנדל”ן עשויה לדרוש דמי סגירת עסקה כאשר הם חותמים עסקה לרכישת השקעה בנדל”ן.

–          ניהול ומימושים – אחרי תקופת ההשקעה הקרן אחראית על ניהול ההשקעה ומימוש ההשקעה והיא אינה עסוקה באיתור השקעות חדשות. בתקופה זו לעיתים הקרן פחות פעילה ועל כן חלק מקרנות ההון הפרטיות יקבעו דמי ניהול הולכים ויורדים בתקופה זו.

חשוב לציין שכל מנהל קרן יבחר דמי ניהול שונים המתאימים לאופי העבודה של הקרן. להלן מספר דוגמאות למנגנונים של קביעת דמי ניהול בקרנות הון פרטיות:

–          2% מתוך ההון המחוייב.

–          2% מההון המחויב עד לסיום תקופת ההשקעה. אחרי תקופת ההשקעה דמי הניהול ירדו ב 10% כל שנה.

–          1.5% מההון המושקע בפועל + 2% דמי סגירת עסקה.

מבנה העמלה יתאים לאופן בו הקרן מנהלת את הפעילות. אם מנהל הקרן משקיע מאמצים רבים באיתור השקעה, כולל טיסות, מומחים, והוצאות הוא עשוי לבקש עמלה שוטפת + עמלת סגירת עסקה. אם מנהל הקרן מנהל צוות פנימי קבוע הוא עשוי לבחור באחוז קבוע לכל אורך תקופת ההשקעה. כל קרן פועלת באופן אחר לצורך מימוש ומעקב אחר ההשקעות שלה ועל כן מבנה העלויות שלה שונה ובהתאם הדרישה לעמלת ניהול יהיו שונות.

מנהלי קרנות עשויים לתת הנחה ככל שהיקף ההשקעה גדול יותר. מוסדיים שמשקיעים עשרות מיליוני דולרים בהשקעה בודדת עשויים לקבל הנחה משמעותית ולעתים אף ינהלו מו”מ עם מנהלי הקרן על גובה דמי הניהול.