מכפיל MOIC

המכפיל הוא מדד מקובל לבחינת ביצועים של השקעה. המדד נותן אינדקציה על ההחזר של המשקיע.ה על הקרן שלו.ה. לדוגמא מכפיל של  1.5X  אומר שהמשקיע.ה קיבל.ה החזר של פי אחד וחצי על ההשקעה שלו.ה. 

לשם המחשה: אם המשקיע השקיע 20$ וההחזר הוא   1.5X סה”כ המשקיע קיבל חזרה 30$. החיסרון העיקרי של מדד זה שהוא לא מתייחס לערך הזמן. ישנו הבדל משמעותי אם הקרן השיגה את התשואה האמורה תוך שנה אחת או תוך חמש שנים והמכפיל לא מבחין בין קרן שהשיגה את התשואה בשנה אחת או חמש שנים.

המכפיל מחושב ע”י חילוק של ערך ההשקעה הנוכחי בסכום השקעה המקורי כאשר בחישוב הערך הנוכחי של ההשקעה נלקח בחשבון גם השקעות שמומשו וגם השקעות שלא מומשו.

נניח לדוגמא קרן אשר גייסה 100$. הקרן השקיעה 50$ דולר בשתי חברות. חברה אחת נמכרה ב 90$ וחברה שנייה עדיין לא נמכרה אבל הערכות השווי שלה הם 60$. ערך ההשקעה הנוכחי יהיה 90$ + $60 = 150$. השווי של המכפיל יהיה  150/100 = 1.5.  מדד זה יוצג באופן הבא:  1.5X.