שיעור תשואה פנימי פנימי-IRR

שיעור תשואה פנימית (IRR) הוא מדד מקובל שנעשה בו שימוש לאמוד את מידת הרווחיות של השקעה. אפשר להסתכל על שיעור תשואה פנימי כתשואה שנתית שאם היינו משתמשים בה בכדי להוון את תזרים המזומנים העתידי היינו מקבלים תוצאה אפס. 

אם לראות את הדברים במונחים מעט יותר פרקטים זהו מדד מצוין להשוות רווחיות בין השקעות מסוגים שונים. בעולם ההשקעות האלטרנטיביות יש לשים לב לכך שקיימים מספר סוגים של שיעורי תשואה פנימיים כמו שיעור תשואה פנימי בורטו (Gross IRR), שיעור תשואה פנימי נטו (Net IRR) ועוד.. בעולם האלטרנטיבי חשוב גם לשים לב אם כאשר אנחנו מסתכלים על התוצאות אנחנו מסתכלים על תוצאות קרן הבסיס או קרן הפידר במידה והיא קיימת.