קרן הזנה Feeder Fund

קרן הזנה היא מכשיר פיננסי, בד”כ שותפות מוגבלת, שמאגדת כספים של משקיעים, ומשקיעה את הכספים הללו בקרן הבסיס. קרן הבסיס היא הקרן שמבצעת הלכה למעשה את ההשקעות. קרן ההזנה היא למעשה צינור הזנה בין משקיעים לבין קרן הבסיס.

כל ההשקעות המבוצעות באמצעות Ifunds נעשות דרך קרנות הזנה. קרנות ההזנה מנוהלות ע”י icapital והם מייצרות מקלט מס למשקיעים ישראליים בפני רשויות המס בארה”ב או רשויות מס אחרות. כיוון ש icapital מנהלת את כל קרנות ההזנה, כל הדיווחים ב Ifunds זהים וניתן לעקוב אחריהם ישירות דרך הפורטל של המערכת. קרנות ההזנה גובות דמי ניהול בנפרד מדמי הניהול של קרן הבסיס.